• Adelaadministration är samlingsnamnet för en komplett IT-miljö för skolledning och administratörer.
  Administration för alla skolformer:
  • Barnomsorg och Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Kulturskola
  • Vuxenutbildning, KY och YH
  • Kopplingar till myndigheter
 • Adelanet är en kommunikationsplattform för skolpersonal, elever och föräldrar.
  • Schema
  • Frånvaro- och betygsregistrering
  • Meddelandesystem och forum
  • Studieplattform: Uppgifter, IUP, skriftliga omdömen m.m
 • En tilläggsmodul till Adela Skola som är ett kraftfullt schemaläggningssystem med full kontroll över kollisioner, dubbelbokningar eller andra konflikter m.m.
 • Ett avancerat verktyg för olika typer av statistik och kvalitetsuppföljning.
  • Presentation i Excel som Pivåtabeller
  • Egna uppställningar
  • Grafik

  Adelastatistik hämtar rådata ur databasen som sedan sparas i ett Excelblad.
  Baserat på datauttagen kan användaren använda de färdiga mallarna eller bygga egna pivåtabeller.

 • Ansökan- och köhantering för barnomsorg/förskola och grundskola
  • Webbaserad ansökan
  • Köadministration
  • Platserbjudande och placering via mail
  • Underhåll av inkomst, schema, adressuppgifter m.m
 • Adela debitering hämtar relevant data för prissättning och debitering av alla på en skola förekommande behov: föräldraavgifter, IKE (skolpeng), elevboende m fl.
  • Automatiska, retroaktiva korrigeringar av tidigare fakturerade belopp valfri tid tillbaka
  • Grafisk visning av fakturerade belopp
  • Presentation av utfall på valfri nivå: elev, skola, program, kommun etc.
  • Överföring till ekonomisystem

  Adela Debitering kan också användas tillsammans med andra system.